Odborný program


Piatok - 05.10.2018


 • 09:00 – 09:30
  Otvorenie odborného podujatia
  (Mgr. Eva Klimová)

 • 09:30 – 10:00
  Psychosociálna pomoc Ligy proti rakovine
  (Liga proti rakovine: Ing. Eva Kováčová, Mgr. Katarína Klincová)

 • 10:00 – 12:00
  E zdravie
  (Mgr. Ján Tomášik)

 • 12:00 – 13:00
  Obed

 • 13:00 – 14:00
  Úloha a kompetencie psychológa ako tzv. pomocnej osoby v trestnom konaní
  (aplikácia ustanovení zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 301/2005 Z.z., Trestného poriadku, mjr. JUDr. Andrea Babušáková, mjr. JUDr. Marek Píš)

 • 14:00 – 15:30
  GDPR
  (Ing. Ľubomír Kováčik)

 • 15:30 – 15:45
  Prestávka

 • 15:45 – 17:15
  Zneužívanie žien prostredníctvom sociálnych sietí a kyber šikana
  (Dr. Ing. Juraj Zábojník, PhD.)

 • 17:15 – 18:00
  Aktuálne otázky psychologickej sexuológie
  (PhDr. Róbert Mathé, Mgr. Jana Štefániková, PhD.)

 • 18:00 – 19:00
  Diskusia na aktuálne témy
  (PhDr. Kostelníková, PhDr. Šlepecký, Mgr. Zámečník)


Sobota - 06.10.2018


 • 08:30 – 9:05
  Slovenské psychodiagnostické metódy
  (PhDr. Peter Klubert, PhD.)

 • 09:05 – 9:40
  Vyšetrenie polygrafom
  (PhDr. et Mgr. Elena Fortis)

 • 09:40 – 10:15
  ADHD – Diagnostika, klinický obraz a liečba
  (prim. MUDr. Ján Šuba)

 • 10:15 – 10:45
  Prestávka

 • 10:45 – 11:45
  Moderná neuropsychologická diagnostika pre 21. storočie alebo „ako konečne prestať vyšetrovať organicitu?“
  (Mgr. Simona Krakovská, Mgr. Petra Brandoburová, PhD., PhDr. Karin Pribišová, Mgr. Eva Smolejová)

 • 11:45 – 12:20
  Predstieravá porucha
  (Mgr. Ivana Viestová)

 • 12:20 – 13:00
  Dištančné poradenstvo
  (Linka detskej istoty)

 • 13:00 – 14:00
  Obed

 • 13:00 – 16:00
  Kurz neodkladnej obnovy životných funkcií
  (Registrácia na kurz bude na stánku Slovenskej Komory Psychológov 5.10.2018 alebo 6.10.2018 v raňajších hodinách).
  Platba pre člena komory je 25 Euro pre nečlena komory 31 Euro. Faktúra za kurz bude vystavená Slovenskou Komorou Psychológov.

 • 14:00 – 17:00
  Snem SKP


Snem Slovenskej komory psychológov 2018 – účasť pozvaní delegáti Snemu a hostia, členovia SKP účasť možná


Podujatiu bolo pridelených 12 kreditov v rámci sústavného vzdelávania psychológov.
(schválené Slovenskou komorou psychológov)